توزیع و فروش مستقیم شیشه سکوریت

شیشه مورد استفاده در ساختمان سازی بر اساس متراژ مورد نیاز تولید شده از طریق مرکز توزیع و فروش به صورت مستقیم به خریدار تحویل داده می شود.
شیشه از جمله مهمترین مصالح به کار رفته در ساختمان سازی به شمار می آید. ساخت خانه بدون شیشه تقریباً در این روز ها غیر ممکن است زیرا که روشن شدن خانه با استفاده از نور طبیعی دارای اهمیت بسیاری است. از این رو جهت افزایش ایمنی از شیشه های سکوریت شده استفاده می شود که امکان خرید مستقیم آنها از مراکز توزیع و فروش میسر می باشد.