توزیع بهترین شیشه سکوریت سفید

توزیع بهترین نمونه های شیشه سکوریت سفید و شفاف در ابعاد و ضخامت های مختلف بر اساس سفارش رسیده ممکن شده است.
شیشه سکوریت شده سفید و شفاف مقاومت بالاتری نسبت به نوع خام شیشه داشته از این رو با گسترش استفاده از شیشه در ساختمان سازی توجه به این نوع افزایش یافته است. مرکز توزیع شیشه بهترنی نوع سکوریت شده را که از شیشه های درجه یک ایرانی تولید شده و استاندارد می باشد در دسترس خریدار قرار می دهد.