توزیع انواع شیشه سکوریت برنز در بازار

شیشه برنز به صورت سکوریت شده در انواع ضخامت ها از طریق مرکز فروش شیشه در بازار کشور عرضه و توزیع می شود.
شیشه های خام در انواع رنگی نیز تولید می شوند که به موجب آن می توان این محصولات را نیز به صورت سکوریت شده در بازار کشور عرضه نمود. شیشه سکوریت شده برنز در ضخامت های مختلفی قابل تولید و توزیع در بازار کشور می باشند که می توان این محصولات را از مراکز فروش سفارش داده و دریافت نمود.