تفاوت مهم شیشه لمینت pvb و سکوریت

شیشه لمینت تولید شده از طلق pvb و سکوریت را نمی توان تقطه های مقابل هم در نظر گرفت زیرا که در بسیاری از موارد از ترکیب این دو نوع شیشه استفاده می شود تا استقادمت شیشه در برابر اجسام افزایش یابد.
تفاوت اصلی و مهم این دو نوع شیشه را می توان در الگو شکست آنها دانست که به موجب آن شیشه سکوریت شده پس از شکست در اندازه های کوچک و صیقلی بر روی زمین می ریزد این در حالی است که شیشه لمینت شده با pvb همچنان به صورت منسجم در جای خود باقی می ماند.