تفاوت قیمت روز شیشه سکوریت با لمینت

قیمت روز انواع شیشه های سکوریت شده با لمینت دارای تفاوت می باشد که می توان آن را از مرکز فروش استعلام نمود.
قیمت های عرضه و فروش انواع شیشه های سکوریت شده با شیشه های لمینت در بازار روز تفاوت بسیاری دارد. شیشه های لمینت شده در بازار با قیمت های بیشتری به نسبت نوع سکوریت در بازار به فروش می رسند که این امر به سبب استفاده از طلق های pvb در تولید آنها می باشد.
در ساخت بخش های مختلف ساختمانی می توان این نوع از شیشه ها را جایگزین همدیگر نمود که البته در بیشتر موارد امنیت کاهش می یابد.