تفاوت شیشه سکوریت و لمینت

تفاوت میان دو نوع شیشه سکوریت و لمینت شده در چیست؟ آیا می توان این دو نوع شیشه را به جای یکدیگر در ساختمان سازی به کار برد؟
شیشه های سکوریت حاصل حراریت دیدن شیشه معمولی تا نقطه ذوب و خنک نمودن با سرعتی بالا است که در طی آن شیشه مقاوم شده و به راحتی در برابر ضربات و تغییرات آب و هوایی نمی شکند و از سوی دیگر در صورت شکستن خطر آفرین نیست. شیشه لمینت اما تنها حاصل اتصال دو قطعه شیشه با لایه پلیمری است که در طی آن شیشه پس از شکستن فرو نمی ریزد. با توجه به تفاوت این دو نوع شیشه در بازار انتخاب و خرید آنها ملاحظاتی را نیاز دارد.