تفاوت شیشه سکوریت و لمینت در چیست

انواع شیشه های سکوریت و لمینت شده چگونه تولید می شوند؟ تفاوت اصلی این دو نوع از شیشه ساختمانی در چیست؟
شیشه های سکوریت تک لایه بوده و تفاوت آنها در میزان مقاومت بالایی است که به نسبت شیشه های معمولی دارند. اما شیشه های لمینت شده حداقل دو لایه بوده و در تولید آنها می توان از شیشه های سکوریت نیز استفاده کرد که در این حالت مقاومت بسیار بلایی ایجاد می شود و در عین حال شیشه پس از شکستن تا مدت ها در جای خود باقی می ماند.