تفاوت شکست شیشه لمینت و سکوریت

آیا در نحوه شکستن شیشه‌های لمینت و سکوریت تفاوتی وجود دارد؟ الگوی الگو شکست آنها چگونه می باشد؟
شیشه ای سکوریت شده به سبب شوک هایی که در طول فرآیند تولید به آن وارد شده است به قطعه های برنده تبدیل نمی شود و شاهد قطعاتی مربع با گوشه صیقل خورده پس از شکست خواهیم بود. در روند تولید شیشه های لمینت طلق هایی استفاده می شود که به واسطه آنها شیشه پس از شکستن نمی ریزد. تفاوت شکست شیشه لمینت و سکوریت در انتخاب آنها برای مکان های مختلف تاثیر گذار می باشد.