تفاوت انواع شیشه لمینت و سکوریت

انواع شیشه های لمینت شده و سکوریت با یکدیگر دارای تفاوت می باشند که به موجب آن می تواند شیشه لمینت سکوریت را تولید نمود که دارای وِیژگی های مشترک باشند.
شیشه خام تولید شده در کارخانه ها شکننده بود و به راحتی در اثر ضربات خرد می شود و تیکه های برنده آن خطر آفرین می باشد. از این رو با حرارت دادن شیشه های ساده و خنک نمودن آنها در زمانی کوتاه این گروه از شیشه ها را مقاوم می نمایند. هر چند مقاوت این شیشه افزایش یافته اما باز هم می شکند که مزیت آن قطعات مکعبی و صیقلی به جا مانده است. حال لمینت نمودن شیشه به معنای اتصال چند لایه شیشه با استفاده از طلق می باشد که از ریزش شیشه پس از شکسته شدن جلوگیری می نماید، که شیشه به کار رفته در ساخت آن می تواند خام یا سکوریت شده باشد.