تفاوت اصلی شیشه سکوریت و لمینت

شیشه لمینت و سکوریت دو محصول خاص و متفاوت هستند که نمی توان یک مورد را به عنوان تفاوت اصلی بیان نمود.
شیشه های سکوریت و لمینت عرضه شده در بازار را می توان مکمل هم دانست و نباید به دنبال یک تفاوت اصلی در بین آنها بود زیرا که شیشه سکوریت شده محصولی مقاوم و ایمن است که می توان آن را به صورت لمینت شده در بازار نیز استفاده نمود. تولید شیشه به صورت لمینت شده مانع از ریزش شیشه می گردد حال چه شیشه خام باشد و چه سکوریت شده.