تفاوت استفاده شیشه لمینت و سکوریت

شیشه لمینت و سکوریت پروسه تولیدی متفاوت دارند که همین امر استفاده از آن را در بخش های مختلفی ممکن ساخته است.
با نصب شیشه در هر مکانی احتمال شکستن آن وجود دارد حال در گام اول باید تعیین نماییم به چه میزان از مقاومت نیاز است. شیشه های لمینت شده پس از شکستن نمی ریزند که این یک مزیت برای آنها بوده و می توان در ساخت کفپوش استفاده نمود و در مقابل سکوریت مقاومت بیشتری در برابر ضربه داشته و پس از شکستن به قطعات برنده تبدیل نمی شود که این تفاوت ها می تواند معیاری جهت سفارش آنها باشد.