تجارت اینترنتی شیشه هوشمند اتاق کنفرانس

باکیفیت ترین شیشه هوشمند اتاق کنفرانس در معتبرترین مرکز تجارت اینترنتی…با شیشه های هوشمند دیگر نیازی به پرده پروژکتور نیست!در برترین مرکز تجارت اینترنتی، باکیفیت ترین شیشه هوشمند مخصوص اتاق های کنفرانس با قابلیت تنظیم شفافیت و مات شوندگی همراه با تنظیم دمای مناسب اتاق در سرما و گرما در قیمت هایی مناسب عرضه میشوند. شیشه های هوشمند با دارا بودن الکتروکرمیک بکار رفته در آنها میتوانند جریان برق را از خود عبود دهند و همچنین بعنوان پرده ی پروژکتور نیز عمل نمایند.