بزرگترین تولیدی شیشه لمینت

بزرگترین تولیدی های شیشه در ایران در لیست تولید و فروش خود، انواع شیشه لمینت شده درجه یک رنگی و شفاف را در نیز گنجانده اند.
شیشه لمینت امروزه نقش مهم در پروژه های ساختمان سازی دارد، زیرا که ایتفاده از شیشه در ابعاد بزرگ در معماری جدید رایج شده است. بزرگترین تولیدی های شیشه در ایران، ساخت این نوع از شیشه را در دستور کار خود قرار داده اند تا شیشه هایی ایمن و با مقاومت بالا را در دسترس خریداران خود قرار دهند و بدین وسیله از بروز حوادث ناگوار جلوگیری نمایند.