بزرگترین تولیدی شیشه لمینت رنگی

از شیشه های سکوریت و هم چنین شیشه های خام در بزرگترین تولیدی شیشه لمینت رنگی استفاده می شود که همین امر سبب تولید محصولاتی ایمن شده است.
بزرگترین تولیدی شیشه لمینت رنگی این محصول را با استفاده از انواع شیشه های خام و سکوریت و با طلق های مختلف شفاف و رنگی در ضخامت های مختلف را تولید می کند.
امکان استفاده از انواع شیشه در تولید نوع رنگی این محصول، زمینه استفاده از شیشه لمینت را در هر مکانی فراهم نموده است.