برش شیشه لمینت سکوریت در کارخانه

شیشه های سکوریت لمینت شده باید بر اساس اندازه اعلام شده توسط مشتری در کارخانه برش خورده و برای او ارسال گردد.
برش انواع شیشه های سکوریت لمینت شده بر خلاف سایر شیشه ها در کارخانه ها انجام می گیرد و این امکان وجود ندارد که در محل پروژه شیشه برش بخورد.
خریدار شیشه می تواند با استفاده از اندازه گیری دقیق، رسم نقشه و مواردی از این قبیل، می تواند شیشه را سفارش داده و محصولی آماده و باکیفیت را از طریق باربری های ویژه تحویل بگیرد.