برش شیشه لمینت در کارخانه تولیدی

برش انواع شیشه های لمینت شفاف و رنگی به سبب روش خاص تولید آنها تنها در کارخانه های تولیدی شیشه ممکن می باشد.
شیشه های تک لایه خام این قابلیت را دارند که با استفاده از تجهیزات ساده در هر مکانی برش خود و به شکل مورد نیاز درآیند. به سبب نحوه تولید شیشه لمینت شده امکان برش آن در هر مکانی وجود ندارد و برش آنها در کارخانه تولیدی و بر اساس سفارش خریدار انجام می گیرد.