برش شیشه لمینت در انواع طرح

آیا شیشه های لمینت شده رنگی و شفاف با طلق pvb قابلیت برش در انواع طرح های هندسی و مختلف را دارند؟
قابلیت برش شیشه های لمینت شده امکانی را فراهم کرده تا بتوان انواع طرح ها را از طریق این شیشه ها تولید نموده و به مکان نصب تصویری ویژه بخشید. تولید شیشه های لمینت شده و رنگی بدون محدودیت در شکل مورد نظر خریدار قابل تولید می باشد، زیرا که امکان برش با دستگاه های ویژه فراهم شده است.