برش شیشه لمینت تولیدی با طلق pvb

آیا امکان برش شیشه های لمینت تولیدی در ابعاد مورد نیاز خریدار میسر می باشد؟ در تولید این محصولات از طلق pvb استفاده می شود؟
قابلیت برش شیشه های لمینت تولید شده یا استفاده از انواع طلق های pvb امکان برش این محصولات را در کارخانه ها فراهم نموده است.
شیشه تولید با این روش مقاوم بوده و تنها می توان در کارخانه و با استفاده از تجهیزات ویژه آن را آماده نموده به مشتری تحویل داد که این امر امکان نصب آن را در کف، سقف و مواردی از این قبیل فراهم می کند.