بازار فروش شیشه لمینت سکوریت در ایران

انواع شیشه های لمینت را می توان با استفاده از شیشه های سکوریت شده در ایران تولید نموده و در بازار کشور به فروش می رسند.
شیشه های تولید شده با استفاده از روش لمینت نمودن، به عنوان عایق صوتی نیز به شمار می آیند و در ایجاد آرامش در فضای داخلی کمک می نمایند. در تولید این نوع محصول از شیشه های سکوریت شده نیز استفاده می شود که مقاومت بالا آنها عامل مهمی در فروش بالای این نوع شیشه در بازار کشور می باشد.