بازار فروش شیشه سکوریت میرال

شیشه میرال یا سکوریت شده اولین نسل شیشه های ایمن می باشد که به سبب مقاومت بالا و نشکن بودن در بازار شیشه با فروش بالایی مواجه می باشند.
پروسه تولید شیشه سکوریت سبب شده تا این محصول در عین مقاومت بالا قیمت مناسبی نیز داشته باشد و به واسطه این امر خرید و فروش آن متداول باشد. این نوع از شیشه در ابتدا با نام میرال در بازار کشور معرفی شد که توانست در طی این سال های بخش اعظمی از فروش را به خود اختصاص دهد.