بازار خرید شیشه رنگی سکوریت

به دلیل نوع ساخت شیشه رنگی سکوریت امکان برشکاری بعد از اتمام تولید وجود ندارد و باید خریدار قبل از تولید آ،ن اندازه ی دقیق و سوراخکاری را مشخص کند.
شیشه سکوریت بعد از تولید بر اساس نوع و تعداد سفارشات دریافتی به سمت بازار خرید شیشه رنگی سکوریت رهسپار می شود.
این نوع شیشه را بعد از تولید نمی توان برش زد پس به صورت آماده و عمده به فروش نمی رسد و باید ابعاد دقیق و محل برش ها از قبل به کارخانه اعلام شود تا ساخت این محصول به صورت کاملا سفارشی انجام گیرد.